how to write an essay about yourself for a job essay writers free how to write a letter statement
how to write an essay book pdf https://www.paperhelp.nyc how to write a letter for friend
how to write an essay university level www.paperhelp.nyc how to write a letter with cv

Oglasite se pri nas

Orodjarstvo Knific d.o.o.
Cesta na Okroglo 5A,
4202 Naklo,
Slovenija

Pokličite

+386 4 594 30 00

Ali pošljite email

info@orodjarstvo-knific.si

Žiga Thomas Kogoj

Direktor

+386 4 594 32 07
+386 40 234 123
ziga@orodjarstvo-knific.si

Jasna Knific

Direktor

+386 4 594 32 20
jasna@orodjarstvo-knific.si

Tomaž Filipovič
Operativni direktor
+386 4 594 30 02
tomaz.filipovic@orodjarstvo-knific.si
Informacije
+386 4 594 30 00
info@orodjarstvo-knific.si

VIZIJA

Svoj položaj priznanega, zanesljivega in kakovostnega dobavitelja orodij in izdelkov iz termoplastov želimo še bolj utrditi, tako na lokalnem kot evropskem trgu. Našim vedno bolj zahtevnim kupcem želimo nuditi celovite rešitve z visoko stopnjo dodane vrednosti ter stalno slediti njihovim zahtevam za kakovost in pravočasno dobavo, kjer obvladovano okolje za doseganje ciljev temelji na mehanizmih in zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2015. Hkrati želimo ostati stabilno in organsko rastoče podjetje, ki omogoča tudi atraktivno in stimulativno delovno okolje za naše zaposlene.

POSLANSTVO

Smo priznan dobavitelj kakovostnih kovinskih orodij za brizganje izdelkov iz termoplastov z lastnim razvojem, proizvodnjo in servisiranjem orodij. Smo tudi priznan proizvajalec brizganih izdelkov iz termoplastov.

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

Splošni nabavni pogoji dopolnjujejo vsako Nabavno pogodbo in naročilo. Če se nabavni pogoji in Nabavna pogodba oz. naročilo ne ujemajo, velja ustrezno določilo Nabavne pogodbe. Objavljeni so na tej spletni strani.

V izogib kakršnemukoli dvomu velja, da je Dobavitelj s tem, da je dal ponudbo, sklenil nabavno pogodbo v pisni obliki ali potrdil naročilo ali s tem, da je pričel z dejanjem, ki je potrebno zaradi izpolnitve Kupčevega naročila, sprejel Splošne nabavne pogoje. Če so s strani Dobavitelja kjerkoli navedeni pogoji, ki se razlikujejo od teh, le-ti Kupca brez njegove izrecne pisne potrditve v ničemer ne obvezujejo. S sklenitvijo Nabavne pogodbe so morebitni Dobaviteljevi splošni in/ali posebni pogoji izključeni.

Dobavitelj, ki dobavlja proizvode Orodjarstvu Knific, mora v celoti upoštevati njene logistične in kakovostne zahteve.

Sprejem Blaga/Surovine in plačilo le tega ne pomeni sprejemanja drugih pogojev kot so bili določeni z Nabavno pogodbo in Splošnimi nabavnimi pogoji.